Tema 3: Sustainability as Your Best Business Strategy (powered by Represent System)

06/04/202115:15 - 16:15Live IZAZOV

Debata – da li je “sustainability” reč koja će obeležiti 2021. godinu; šta je sustainable marketing i na koji način on menja industriju iz korena; da li je održiv = odgovoran = snažan brend; ko preuzima odgovornost za oglašavanjem neetičnih brendova; kako zadovoljiti potrebe “osvešćenih” generacija X, Y, Z, Alfa.

Govornici

Dušica Bojić

Marketing Manager, Tetra Pak East Europe

Tijana Koprivica

Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding

Ljiljana Radosavljević

Menadžer javnih politika i korporativnih komunikacija, PepsiCo Zapadni Balkan

Aleksandar Ružesković

Direktor marketinga, Forma Ideale

Igor Mladinović

Chief Creative Director, Imago Ogilvy i Co-Founder, HEART

Tamara Jokanović

Managing Director, Represent Communications

Info

  • April 6, 2021
  • 15:15 - 16:15
  • Live IZAZOV