#PublicTalk: ESG i održivost: Novo poglavlje u poslovnom razvoju (powered by Mastercard)

23/04/202410:15 - 11:15Live IZAZOV (Just&Lobby Event Space)

ESG trendovi i regulativa? Kako će EU propisi o ESG standardima uticati na srpske kompanije? Može li primena ESG standarda dovesti do istinske konkurentske prednosti kompanija na tržištu? Na koji način ESG inicijative utiču na odnose sa investitorima? Šta donosi trend kratkoročnog smanjenja ili pauziranja u finansiranju ESG inicijativa?

U okviru ove javne diskusije biće predstavljane inicijative radne grupe za ESG i održivo poslovanje.

Govornici

Gordana Purić

Marketing Manager, Mastercard

Dušan Stojaković

Senior Manager Global Sustainability, Hemofarm/STADA Group

Branislav Jovanović

ESG Manager, A1 Srbija

Ivanka Stojnić

Sustainability Manager SEE, Nestlé

Ana Diković

Expert for external communication and sustainability, Bambi

Tijana Korpivica

Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding

Ivana Vukić

Communications and Corporate Affairs Manager, PepsiCo

Ana Boroš Todić

Senior Corporate Communications Expert, A1 Srbija

Info

  • April 23, 2024
  • 10:15 - 11:15
  • Live IZAZOV