Creative Talks: REINVENTION – više ništa nije isto (powered by Ovation BBDO)

06/04/202116:30 - 17:00Live IZAZOV

Sa globalnim potresom kojeg je donela nova stvarnost, promenili su se i biznis modeli. Kao i uvek kada je evolucija u pitanju, prilagođavanje je nužna pretpostavka uspeha, ali i samog opstanka. To moraju da urade i agencije.

Kolaboracije, plasiranje novih proizvoda, zauzimanje novih tržišnih teritorija u koje agencije do sada nisu ulazile, samo su neki od modela prilagođavanja.

Govornici

Nemanja Obradović

Art Director, Ovation BBDO

Sonja Kalušević

Account Director, Ovation BBDO

Info

  • April 6, 2021
  • 16:30 - 17:00
  • Live IZAZOV