#BusinessTalk: Inflacija kao katalizator promena (supported by Srpska asocijacija menadžera)

23/04/202411:45 - 12:30Live IZAZOV (Just&Lobby Event Space)

Na koji način inflacija utiče na odluke o investicijama? Implementiranje inovativnih strategija za ublažavanje uticaja inflacije? Kako balansirati između potrebe za povećanjem cena i očuvanjem zadovoljstva kupaca? Na koji način inflacija utiče na lanac snabdevanja, privlačenje investitora, ali i radnu snagu i plate zaposlenih?

Govornici

Stefan Despotović

Direktor PR centra, NIS

Rade Rakočević

Owner & CEO, Senzal capital

Jovan Šarenac

CEO, Maxidom

Nikola Riznić

CEO, DExpress

Srđan Maletić

CEO, Intesa Invest

Info

  • April 23, 2024
  • 11:45 - 12:30
  • Live IZAZOV