#BrandTalk: Od Z do A: Dešifrovanje potrošača budućnosti

24/04/202415:45 - 16:15Live IZAZOV (Just&Lobby Event Space)
Koje su glavne karakteristike generacija Z i Alpha i šta očekuju od vašeg brenda? Kako brendovi mogu izgraditi autentičnu komunikaciju sa pripadnicima ovih generacija, a ne izgubiti svoj identitet? Kako nove tehnologije utiču na potrošačke navike generacije Z? Koje su posledice ignorisanja društvenih pitanja od strane brendova na generaciju Z? Kako generacije Z i Alpha utiču na tržišne trendove i inovacije?

Govornici

Dušica Matijašević

Director of Advertising and Strategy, Executive Group

Marina Bolanča

CEO, Abeceda komunikacije (HR)

Desanka Landauer

Marketing Director, McDonald's Srbija

Velibor Mudrić

Regional Brand Manager, Nomad Foods

Info

  • April 24, 2024
  • 15:45 - 16:15
  • Live IZAZOV